Työkirjat

Vastuullisuus  |  Perheneuvosto  |  Sukupolvenvaihdos  |  Omistajaohjaus ja hallitustyö  | Perheyritys on enemmän  |  Tilaa työkirjat

 

vastuullisuus-julkaisu

Vastuullinen toiminta on perheyrityksen menestystekijä – tapa varmistaa yrityksen taloudellinen menestyminen. Perheyrityksen omistajilla, hallituksen jäsenillä ja operatiivisella johdolla on kaikilla oma roolinsa kehittää yrityksen vastuullisuutta. Julkaisun tavoitteena on tuoda perheyritysten vastuullista toimintaa näkyväksi ja inspiroida niitä sen kehittämiseen. Julkaisussa on paljon esimerkkejä perheyritysten vastuullisesta toiminnasta ja kysymyksiä, jotka auttavat kehittämään sitä.

Lisätietoja ja julkaisujen tilaukset: jasenpalvelu@perheyritys.fi

 

julkaisut_omistajaohjaus+hallitustyo

Julkaisun tavoitteena on auttaa perheyritysten omistajia ja hallituksen jäseniä sekä puheenjohtajaa toimimaan vastuullisesti ja aktiivisesti perheyrityksessä. Julkaisu myös lisää ymmärrystä hallitustyön strategisesta merkityksestä ja antaa työkaluja hallituksen tehokkaaseen toimintaan käytännössä. Lähtökohtana on, että omistajat ja hallitus tuovat lisäarvoa perheyritykselle.

Julkaisussa tarkastellaan omistajien, hallituksen ja toimivan johdon roolia, hallintaketjua sekä toimijoiden yhteistoimintaa perheyritysten parhaaksi. Perheyrityksessä usein sama henkilö useissa rooleissa, mikä tuo lisämausteen perheyrityksen hallintaan, omistajaohjaukseen ja hallitustyöhön.

Lisätietoja ja julkaisujen tilaukset: jasenpalvelu@perheyritys.fi

 

julkaisut_sukupolvenvaihdos

”Sukupolvenvaihdos – luopujan sisäinen matka” –julkaisun tavoitteena on antaa näkökulmia ja vinkkejä, miten valmistautua luopumiseen ja toteuttaa se onnistuneesti. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen luopuja, seuraaja, perhe ja yritys voivat hyvin.

Julkaisussa keskitytään sukupolvenvaihdoksen henkiseen puoleen – siihen, mitkä ovat luopujan kannalta tärkeitä henkilökohtaisia kysymyksiä ja miten onnistua niiden ratkaisemisessa. Julkaisu auttaa myös puolisoa, lapsia, hallituksen jäseniä ja perheen ulkopuolisia avainhenkilöitä ymmärtämään luopujan näkökulmaa, ja edistää siten keskustelua sukupolvenvaihdoksesta.

Lisätietoja ja julkaisujen tilaukset: jasenpalvelu@perheyritys.fi

 

julkaisut_perheneuvosto

”Perheneuvosto – perheen ja yrityksen hyväksi” -julkaisun tarkoituksena on herättää perheessä keskustelua perheen organisoinnista, roolista ja tehtävistä perheyrityksen omistajaperheenä. Tavoitteena on, että perhe tuo lisäarvoa yritykselle ja yritys perheelle.
Julkaisu on työkirjamainen ja siinä on paljon kysymyksiä, jotka auttavat omistajaperhettä hahmottamaan perheneuvoston toimintaa ja perheen käsikirjan sisältöä. Yhdessä keskustellen vastaukset löytyvät parhaiten ja samalla perheenjäsenet sitoutuvat yhteisiin päätöksiin.

 


Tilaa työkirja sähköisenä

Täytä lomake ja saat työkirjat käyttöösi sähköisinä.
Perheyritys on enemmän

Kirja kerperheyritys-on-enemman_kirjan-kansitoo suomalaistten ja ulkomaisten perheyritysten pitkäjänteisen menestymisen aineksista.

Krista Elo-Pärssinen ja Eveliina Talvitie eivät juutu kliseisiin eivätkä edes sankaritarinoihin. Kirja on rehellisen tuntuinen, eloisa ja hyvin kirjoitettu tilitys suomalaisista ja muutamista ulkomaisista perheyrityksistä.
Talouselämä 26.4.2010

Kirjan tilaukset jasenpalvelu@perheyritys.fi

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px