Blogi

Mikko Sopanen

Corporate Venturing ja startup-sijoitustoiminta perheyrityksessä

  • Blogi
  • Mikko Sopanen
  • 27.11.2017
  • Digitalisaatio

Corporate Venturing (CV) tunnetaan yleisimmin suurempien yhtiöiden sijoitusmallina, jossa sijoitetaan yhtiön oman toimialan startup-yhtiöihin ja muihin suurempiinkin yhtiöihin omalla alalla. CV-toiminta on tällä vuosituhannella yleistynyt paljon, lähes jokainen maailman suuryhtiöstä sijoittaa jollain valitsemallaan mallilla. Monelle kokeneelle yrittäjälle asiassa ei ole mitään uutta. Useat perheyrityksistä ovat aikojen saatossa kasvaneet vastaavalla tavalla.

Corporate Venturing -sijoitusmalli toimii perheyrityksille

Perheyhtiöllä ja sen omistajilla on mahdollisuudet hyötyä mallista jopa muita yhtiöitä enemmän. Perheyhtiö saa lisää uusia suuntia ja liiketoimintaa, mikä osaltaan auttaa yhtiötä kasvamaan ja menestymään toimialansa muutoksessa myös tulevaisuudessa.

Corporate Venturing -mallin ja kasvusijoitustoiminnan edut tiivistetysti:

  • Hyödynnetään laajemmin perheyhtiöstä saatua liiketoiminnan kokemusta ja toimialan tietoa, minkä avulla voidaan lisätä sijoitustuottoja.
  • Perheyhtiön toimintaan saadaan lisää toimialatietoa ja kokemusta sijoituskohteiden toiminnan ja seuraamisen kautta.
  • Perheyhtiö voi saada CV-toiminnan kontaktien ja näkyvyyden kautta uusia hyviä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Sijoitustoiminta on tehokasta markkinointia uusille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.
  • Sijoituskohteesta voi kasvaa ja syntyä perheyhtiön uusi liiketoiminta ja osa, johon laajentua. Sijoituskohde voi tulevaisuudessa myös kehittää ja tukea perheyhtiön toimintaa.

Esimerkiksi digitalisaatiota CV-mallilla voi nopeuttaa, sekä madaltaa ja rajata samalla riskiä uudesta toiminnasta. Perheyhtiön liiketoiminnasta erillään olevan startup-yhtiön kautta on mahdollisuus kokeilla ja toteuttaa esimerkiksi uusia digitaalisia liiketoimintamalleja. Jos startupin ja toisen yhtiön mallit toimivat, valmiit hyväksi todetut mallit voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää ydinliiketoiminnassa. Jos startupin malli ei toimi, se ei aiheuta itse perheyhtiön maineelle haittaa. Myös perheyhtiön johto ja henkilöt ovat säästäneet arvokasta aikaa verrattuna siihen, että epäonnistunut kokeilu olisi tehty perheyhtiössä.

 

Startup-toiminta voi auttaa sukupolvenvaihdoksessa

Corporate Venturing on usein toimiva malli saada seuraava sukupolvi, NextGen, kiinnostumaan ja liittymään perheyhtiön toimintaan ja perehtymään perheyhtiön toimialaan. Perheyhtiöiden CV-toiminnan tutkija Mara Brumana Italiassa Bergamon yliopistossa on tutkimuksissaan huomannut, että etenkin vanhempien ja suurempien perheyhtiöiden uusille sukupolville yhteys oman perheyhtiön toimialan startupeihin antaa mahdollisuuden päästä lähemmäksi alkuperäisen yrittäjyyden ajatusta ja yrittäjyyden arkipäivää – samaa, mitä aiemmat sukupolvet ovat kokeneet omaa perheyhtiötä perustaessaan ja kasvattaessaan. Tähän kannattaa siis kiinnittää huomiota, jos sukupolvenvaihdos alkaa olla ajankohtainen – NextGeneille sijoittaminen on PwC:n NextGen-tutkimuksen mukaan erittäin kiinnostava ja kasvava toiminnan muoto.

CV-toimintaa voi tehdä hyvin tai huonosti; molemmista on maailmalla riittävästi kokemuksia viimeisiltä vuosilta. Käsittelen seuraavassa artikkelissa omistajastrategian näkökulmasta, miten Corporate Venturing perheyhtiöön tulisi muodostaa ja mitä etukäteen tulee yleensäkin huomioida omistajastrategian ja sukupolvenvaihdoksen pelisääntöjä luotaessa.

Hienoja esimerkkejä perheyhtiöiden Corporate Venturing -tyyppisestä toiminnasta Suomessa ovat suurimmat kalanjalostusyhtiöt, joiden omistajaperheet ovat mukana sijoittamassa kalankasvatukseen. Maailmalta esimerkkinä on perheyhtiö Würth, joka sijoitti muutama vuosi sitten työkalumyynnin Wucato-verkkopalveluun. Wucato toimii nyt tytäryhtiönä perhekonsernissa ja sen avulla työkalumyynnistä verkossa on syntynyt merkittävä osa Würthin liiketoimintaa.

Pian on taas Slushin aika. Slush on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua uusiin teknologioihin ja uusiin kansainvälisiin startupeihin. Vaikka startup-sijoittaminen ei nyt olisi lainkaan itselle ajankohtaista, tapahtuma on hyvä mahdollisuus kaikille perheyhtiöille tutustua uuteen teknologiaan ja samalla miettiä oman toiminnan tulevaisuutta. Paikalle saapuu startuppien lisäksi kasvusta kiinnostunutta yritysjohtoa ja yrittäjiä. PwC on Slushin globaali pääyhteistyökumppani ja kerää useita satoja yritysten omistajia ja päättäjiä tutustumaan tulevaisuuteen eri ohjelmien puitteissa. Tervetuloa PwC:n osastolle 6B.3 keskustelemaan kanssamme Corporate Venturingista, liiketoiminnan kasvattamisesta ja laajentamisesta sekä kaikesta muustakin. Tavataan Slushissa!

 

Mikko Sopanen

Yritysjärjestelyt
Omistajayrittäjäpalvelut
PwC

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px