Miksi liittyä?

Miksi liittyä?

Edunvalvonta

 • Vaikuttaminen yhteiskunnan kehitykseen ja päättäjiin omistajanäkökulmasta
 • Perheyritysten toimintaedellytysten parantaminen muun muassa verokysymysten kautta
 • Pysyminen ajan tasalla perheyritysten yhteiskunnalliseen asemaan liittyvissä päätöksissä

Verkostot

 • Liiton tapahtumat ovat ainutlaatuinen foorumi kokemusten vaihtoon ja oppimiseen erilaisista tilanteista liittyen omistajuuteen, johtamiseen ja perheeseen.
 • Vahva vertaistuki
 • Next-toiminta perheyritysten jatkajille
 • Mahdollisuus osallistua maailmanjärjestömme FBN:n kansainvälisiin tapahtumiin

Tietotaito sukupolvenvaihdoksista

 • Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien kokemusten vaihto
 • Sukupolvenvaihdosvalmennukset
 • Konkreettinen tietotaito

Valmennus

 • Osaavana omistajana kehittyminen
 • Hallitustyön kehittäminen omistaja-arvoa luovaksi
 • Perheyrityksen strategisen johtamisen ymmärryksen syventäminen
 • Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri saman taustan omaavien osallistujien kesken

 

Liiton jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Perheyritys-lehden sekä liiton toimiston laatimat kuukausikirjeet.

Lue lisää jäsenyydestä, täytä jäsenhakemus ja tule mukaan kasvavaan kasvollisten omistajien liittoon.

Lisätietoa: Mikko Pellinen p. 040 548 7232 tai sähköpostilla jasenpalvelu@perheyritys.fi.

 

 

Jäsenet kertovat

”Olen oppinut liiton ja sen jäsenten avulla paremmin ymmärtämään omaa rooliani perheyrityksessämme. En tiedä, miten vaikeaa perheyrittämistä ja roolejani omistajan vaimona, perustajien miniänä, tulevien yrittäjien äitinä ja konsernin viestintäjohtajana olisi osannut yhdistää, jos apuna ei olisi ollut tällaista asiantuntijaorganisaatiota ja perheyrittäjien verkostoa. Ainutlaatuista oli se, että ihmiset sukupolvesta riippumatta puhuivat keskenään. Asioista myös puhuttiin niiden oikeilla nimillä ja luottamuksellisesti.”

Anu Vauhkonen, Tulikivi Oyj

 

”Kyse on vertaistuesta. On saanut apua ja on voinut antaa sitä toisille. Ongelmat on näin onnistuttu käyttämään voitoksi. Liiton tarjoamista verkostoista on saanut myös hyviä neuvoja bisnekseen. Perheyritysten joukkoon mahtuu hyvin erilaisia firmoja, jotka toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä ja maissa. Satakuntalaisena perheyrittäjänä on ollut hieno huomata, että Helsingissä järjestetyissä liiton tilaisuuksissa on helppo päästä samalle aaltopituudelle hyvinkin tunnettujen perheyritysten omistajien kanssa. Perheyritysten liitto on moneen muuhun järjestöön verrattuna raikas yhteisö, jossa kaiken ikäiset ihmiset kohtaavat mutkattomasti.”

-Pintos Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pere ja hallintojohtaja Samu Pere

 

”Liiton kurssit ovat olleet minulle ja sisarelleni tärkeitä. Kaikille voi puhua vapaasti, koska voi olla varma, että toinen ymmärtää. Muut perheyrittäjät esittävät kysymyksiä, joita ei itselle välttämättä nouse mieleen. Erityisesti strategisen johtamisen koulutus oli hyvin antoisa ja siitä oli meille varsin konkreettista hyötyä. Löysimme osallistujien joukosta yrityksemme hallitukseen uuden jäsenen, joka on osoittautunut loistavaksi valinnaksi.”

– Tuotesuunnittelija Pauliina Aarikka, Aarikka Oy

 

”Olemme liiton kautta saaneet ihan uudenlaisia oivalluksia oman yrityksen toimintaan. Ymmärrys suomalaisen omistajuuden merkityksestä yhteiskunnalle tuo lisäarvoa omalle työlle. Ennen Perheyritysten liiton olemassaoloa ulkopuoliset eivätkä perheyritykset itsekään välttämättä olleet sisäistäneet tätä. Jäsenet ovat potentiaalista asiakaskuntaa, joten verkosto vaikuttaa myös omassa yrityksessä tehtäviin ostopäätöksiin. Haluamme omalta osaltamme tukea persoonallisempia, kasvollisia yrityksiä. Vuonna 2008 saimme liiton jakaman Perheyrityspalkinnon. Se oli arvokas huomionosoitus isän valtavalle elämäntyölle, jonka hän on luottanut meidän käsiimme. Yrityksemme strategiassa on julkistettu tahtotila siirtää yritys kolmannelle sukupolvelle ja laskemme paljon sen varaan, että liitolta saa tähän apua.”

– Rukakeskuksen ja Pyhätunturin hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Aho ja Aho Groupin hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala

 

 

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px