Organisaatio

Organisaatio

Perheyritysten liiton toimintaa johtaa hallitus. Se nimittää työryhmien ja valtuuskunnan jäsenet vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausikäytäntö on kolme vuotta. Kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee liiton toimitusjohtajan, joka toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus kutsuu Perheyritysten liiton valtuuskunnan jäseniksi vuosittain muiden elinkeinoelämän järjestöjen keskeisissä elimissä vaikuttavia merkittäviä jäsenyritysten omistajaedustajia.

Jäsenet vaikuttavat liiton kannanmuodostukseen työryhmissä, jotka ovat Next-, Next Level- ja tutkimustyöryhmä sekä edunvalvontaverkosto ja yhteistyöyritysten työryhmä.

Hallituksen päätökset valmistelee ja toimeenpanee liiton toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa liiton toimistoa, sen käytännön toimintaa sekä edistää liiton vuorovaikutusta muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Hallitus 2017

PL:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Kovanen Kovanen Yhtiöt Oy
PL:n hallituksen varapuheenjohtaja Johanna Jouhki Thominvest Oy
PL:n hallituksen varapuheenjohtaja Peter Therman Hartwall Capital Oy Ab
Aleksi Arpiainen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Anne Ekberg Fiblon Oy Ab
Peter Fredman Fredman Group Oy
Nanna Hietala MSK Group Oy
Anne Kangas Hoitokoti Päiväkumpu Oy
Juha Metsälä Pohjola Rakennus Oy
Hallituksen sihteeri Auli Hänninen Perheyritysten liitto

Valtuuskunta 2017

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Harri Broman ja varapuheenjohtajina Päivi Leiwo ja Marjo Miettinen.

Spikesafe Adlercreutz Ia
Ahlström Capital Oy Ahlström Thomas
Aho Group Oy Aho Kari Jussi
SKS Group Oy Aho Heimo J.
Harjavalta Oy Aine Tuomo
Isojoen Konehalli Oy Alakortes Ilkka
Veho Group Oy Ab Aminoff Philip
Aro Yhtiöt Oy Aro Paavo
Aro-Yhtymä Oy Aro Kalevi
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy Arpiainen Matti
Antti Ahlström Perilliset Oy Backström Vera
Algol Oy Bargum Alexander
Berner Oy Berner George
Eurofacts Oy Blom Anders
Oy Otto Brandt Ab Brandt-Tallqvist Stefanie
Broman Group Oy Broman Harri
Sinituote Oy Brotherus Ilkka
Fiblon Oy Ekberg Pekka
Karl Fazer Oy Ab Fazer Joachim
Hidex Oy Haaslahti Ville
Paulig Oy Hallberg Christian
Halton Group Oy Ltd Halttunen Mika
Vaissi Oy Hanho Maria
Hartela-yhtiöt Hartela Heikki
Hartman Oy Ab Hartman Björn
Kone Oyj Herlin Antti
WIP Asset Management Oy Herlin Ilkka
Kone Oyj Herlin Jussi
V. Hukkanen Oy Hukkanen Veijo
The Orange Company Oy Hyökyvaara Jarmo
Wetteri Oy Häggkvist Heikki
Lappset Group Oy Ikäheimo Johanna
Jousi Group Oy Jousi Juha
Solemo Oy Kaira Peppi
Eilakaisla Oy Kaisla Tom
Kemppi Group Oy Kemppi-Vasama Teresa
Juustoportti Oy Keski-Kasari Timo
TS-Yhtymä Oy Ketonen Heikki
Pontos Oy Kokkila Ilpo
Versowood Oy Kopra Ville
Laihian Mallas Oy Koski Lasse
Joutsen Finland Oy Kotkasaari Eero
Teknopower Oy Kotro Jaana
Lindström Oy Kousa Petteri
Kovanen Invest Oy Kovanen Hannu
Kuusakoski Group Oy Kuusakoski-Toivola Mariella
Planmeca Kyöstilä Heikki
Avant Tecno Oy Käkelä Risto
Varova Oy Laitinen Pekka
Langh Ship Oy Ab Langh-Lagerlöf Laura
Katri Antell Oy Lantto Tomi
Otava Oy Lehtonen Heikki
Leinovalu Oy Leino Liisa
Oilon International Oy Leiwo Päivi
Marva Group Oy Marva Heikki
Ensto Invest Oy Miettinen Marjo
Raute Oyj Mustakallio Mika
Hämeen Tavarataxi Oy Mäkinen Ville
Partnos Oy Nieminen Jarmo
Peikko Group Oy Paananen Topi
Oras Invest Oy Paasikivi Jari
Woikoski Oy Palmberg Clas
Meconet Oy Parmasuo Timo
Lemminkäinen Oyj Pentti-von Walzel Kristina
Pintos Oy Pere Samu
Pintos Oy Pere Tuomas
Pörhön Autoliike Oy Pörhö Matti
Rantalainen Yhtiöt Rantalainen Antti
Polttimo Yhtiöt Oy Relander Per-Gustaf
Rinta-Joupin Autoliike Oy Rinta-Jouppi Ari
Antti Ahlström Perilliset Oy Saikku Markus
Teknos Group Oy Salastie Paula
Salmela-Yhtiöt Oy Salmela Heikki
Salomaa Yhtiöt Oy Salomaa Tomi
Myllyn Paras Oy Savela Pekka
Snellman Oy Ab Snellman Staffan
Raute Oyj Suominen Pekka
Kuljetusliike Taipale Oy Taipale Kaija
Hartwall Capital Oy Ab Tallqvist Torkel
Machinery Group Oy Timonen Janne
Onvest Oy Toivanen-Koivisto Maarit
Kiinteistöneuvos Vaiste Heikki
Koskisen Oy Wathén Eva
Beweship Group Oy  Ab Westerholm Bengt
Ponsse Oyj Vidgrén Juha
Käyttöauto Oy Viitala Jyrki
Pölkky Oy Virranniemi Jouko
Vaisala Oyj Voipio Raimo
Rettig Capital Oy Ab von Rettig Cyril
Metroauto Group Oy Wrede Satu
Vuoremaa-yhtiöt Oy Vuorenmaa Emilia
Kokkolan Halpa-Halli Oy Ylinen Janne
Novita Oy Yrjö-Koskinen Daniela

Työryhmät

Tutkimustyöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja Lena Jungell Oy Karl Fazer Ab
Jarna Heinonen Turun kauppakorkeakoulu
Sofia Aminoff Veho Oy
Tom Berglund Hanken
Tanja Leppäaho Jyväskylän yliopisto
Meri-Maija Marva Marva Group Oy
Timo Pihkala Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Krista Elo-Pärssinen Perheyritysten liitto, (työryhmän sihteeri)

 

Next-työryhmä

Työryhmän puheenjohtaja Aleksi Arpiainen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Alexander Ljungqvist Antti Ahlström Perilliset Oy
Linda Huikko Suomen Kerta Oy
Anni Hyökyvaara The Orange Company Oy
Arla Häggkvist Wetteri Oy
Niklas Keski-Kasari Juustoportti Oy
Timo Kovanen Kovanen Invest Oy
Kaisa Kuusniemi Hartela Oy
Lari Raitavuo EM Group Oy
Jenni Hukkanen Perheyritysten liitto (työryhmän sihteeri)

 Next Level -työryhmä

Työryhmän puheenjohtaja Pekka Suominen Raute Oyj
Sofia Aminoff Veho Oy Ab
Vera Backström Antti Ahlström Perilliset Oy
Ville Haaslahti Hidex Oy
Johanna Hamro-Drotz Sinituote Oy
Sari Hyökyvaara The Orange Company Oy
Ville Mäkinen Tavarataxi Oy
Sanna Tronti Keskikuljetus Oy
Mikko Pellinen Perheyritysten liitto (työryhmän sihteeri)

 

Haku

UKK – potentiaalit

Kysymys #1

Onko liitolla kansainvälistä toimintaa?

Perheyritysten liitto ei ole pohdinnoissaan eristyksissä, vaan osa maailmanlaajuista ja eurooppalaista perheyritysten verkostoa.

Perheyritysten liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Suomalaiset perheyritykset ovat mukana sekä eurooppalaisen että globaalin perheyritysverkoston toiminnassa. Lue lisää

Kysymys #2

Miten pääsen parhaiten tutustumaan liiton muihin jäseniin?

Perheyritysten liitto tarjoaa runsaasti erilaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistapahtumia sekä valmennuksia, joissa on helppo kohdata muita perheyrittäjiä ja vaihtaa kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Lue lisää

Kysymys #3

Miten pääsen perehtymään liiton edunvalvonnan sisältöihin?

Perheyritysten liitto välittää kaikki edunvalvontaan liittyvät linjaukset sähköisessä Kuukausikirjeessä sekä syvemmän analyysin noin viisi kertaa vuodessa (tarvittaessa useammin) ilmestyvässä Toimitusjohtajan talouspoliittisessa katsauksessa. Linjaukset julkaistaan myös liiton verkkosivuilla. Edunvalvontaan pääsee mukaan myös työryhmätyöskentelyssä. Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimii tällä hetkellä liiton varapuheenjohtaja Johanna Jouhki.

Kysymys #4

Pitääkö jäseneksi liittyvän yrityksen olla tietyn ikäinen tai tietyn kokoinen?

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit voi lukea täältä. Perheyritykset ovat erilaisia – niin myös liiton jäsenyritykset. Yrityksen koolla tai iällä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Liitto keskittyy toiminnassaan jatkuvuuteen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen. Näin ollen liiton toiminnasta eniten irti saavat sellaiset yritykset, joissa on suoritettu sukupolvenvaihdos tai joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. Olennaista on myös se, että yritys identifioituu perheryritykseksi ja kokee liiton arvot (jatkuvuus, perhekeskeisyys, avoimuus ja luottamus) omikseen.

Kysymys #5

Perheeni omistaa 60 prosenttia yrityksestämme. Loput ovat ulkopuolisten avainhenkilöiden omistuksessa. Voimmeko tulla jäseneksi?

Yrityksenne voi hyvin hakea Perheyritysten liiton jäseneksi.

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit ovat seuraavat:

  1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä.
  2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.
  3. Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.
  4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa
strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px