Tarina

Tarina

Perheyritysten liitto aloitti toimintansa toukokuussa 1997 Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Perustaja oli edesmennyt Peter Fazer, joka onnistui kokoamaan erilaiset vahvat omistajasuvut, -perheet, yrittäjäomistajat ja vaikuttajat yhteisen sateenvarjon alle.

Kun Peter Fazer yllättäen kuoli lokakuussa 1998, liitto menetti voimakkaan keulahahmon.

Ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimitetyn, perustajajäseniin lukeutuvan Anders Blomin mukaan perheyritykset saivat alkuaikoina ”taistella jokaisesta millimetristä yhteiskunnan kilparadalla”. Oli haastavaa tarjota nuoren järjestön lausuntoja ja käsityksiä, saada kutsuja ja mandaatti edustukseen eri foorumeilla.

Valtakunnallinen perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö yhdistyksestä tuli vuonna 1999 ja nimi suomennettiin Perheyritysten liitoksi. Perheyritysten liitto ry:n missioksi kirkastui vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Syksyllä 2010 liittoa lähti toimitusjohtajana luotsaamaan pääministerinä seitsemän vuotta toiminut Matti Vanhanen. Marraskuussa 2014 Vanhanen ilmotti lähtevänsä tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa ja helmikuussa 2015 toimitusjohtajaksi nimitettiin valtiotieteiden tohtori Leena Mörttinen.

Omistajanäkökulma on ollut vuosikymmeniä yhteiskunnallisella asialistalla, mutta taustalla. Viime vuosisataa leimanneen suuren sosialistisen kokeilun päättyminen antoi omistajuudelle uuden aseman. Uudella vuosituhannella se on tärkeimpiä yhteiskunnallis-taloudellisia kilpailutekijöitä, joka yhdistyy osaamiseen ja kestäviin arvoihin.

Perheyritysten liitto on ollut alusta alkaen innovatiivinen ja erilainen elinkeinoelämän järjestö, jonka jäsenyritykset kuuluvat moniin järjestöihin sekä alueellisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Sen asema järjestökentällä on vuosien varrella vahvistunut ja täsmentynyt: liitto ei ole työmarkkinajärjestö, mutta se on vaikuttamassa perheyritysten ja palkansaajien keskusjärjestöjen väliseen vuoropuheluun. Myös elinkeinoelämän järjestöjen välistä keskusteluyhteyttä on pyritty vahvistamaan. Keväällä 2014 julkaistiin ensimmäinen elinkeinoelämän järjestöjen (PL, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen yrittäjät, Keskuskauppakamari) elinkeinoelaman kannanotto.

Keväällä 2016 liittoon kuuluu 440 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 miljardia euroa ja jotka työllistävät yli 170 000 henkilöä.

 

Perheyritysten liiton puheenjohtajat:

1997-1998 Peter Fazer  Karl Fazer Oy Ab
1999 Krister Ahlström     Ahlström Oy
2000-2002 Klaus Sohlberg  G.W. Sohlberg Oy Ab
2003-2005 Marjo Raitavuo  Ensto Oy
2006-2008 Janne Timonen  Machinery Group Oy
2009-2011 Anne Berner  Vallila Interior Oy
2012-2014 Pekka Laitinen  Varova Oy
2015- Heikki Kovanen  Kovanen Yhtiöt Oy

Haku

UKK – potentiaalit

Kysymys #1

Onko liitolla kansainvälistä toimintaa?

Perheyritysten liitto ei ole pohdinnoissaan eristyksissä, vaan osa maailmanlaajuista ja eurooppalaista perheyritysten verkostoa.

Perheyritysten liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Suomalaiset perheyritykset ovat mukana sekä eurooppalaisen että globaalin perheyritysverkoston toiminnassa. Lue lisää

Kysymys #2

Miten pääsen parhaiten tutustumaan liiton muihin jäseniin?

Perheyritysten liitto tarjoaa runsaasti erilaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistapahtumia sekä valmennuksia, joissa on helppo kohdata muita perheyrittäjiä ja vaihtaa kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Lue lisää

Kysymys #3

Miten pääsen perehtymään liiton edunvalvonnan sisältöihin?

Perheyritysten liitto välittää kaikki edunvalvontaan liittyvät linjaukset sähköisessä Kuukausikirjeessä sekä syvemmän analyysin noin viisi kertaa vuodessa (tarvittaessa useammin) ilmestyvässä Toimitusjohtajan talouspoliittisessa katsauksessa. Linjaukset julkaistaan myös liiton verkkosivuilla. Edunvalvontaan pääsee mukaan myös työryhmätyöskentelyssä. Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimii tällä hetkellä liiton varapuheenjohtaja Johanna Jouhki.

Kysymys #4

Pitääkö jäseneksi liittyvän yrityksen olla tietyn ikäinen tai tietyn kokoinen?

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit voi lukea täältä. Perheyritykset ovat erilaisia – niin myös liiton jäsenyritykset. Yrityksen koolla tai iällä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Liitto keskittyy toiminnassaan jatkuvuuteen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen. Näin ollen liiton toiminnasta eniten irti saavat sellaiset yritykset, joissa on suoritettu sukupolvenvaihdos tai joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. Olennaista on myös se, että yritys identifioituu perheryritykseksi ja kokee liiton arvot (jatkuvuus, perhekeskeisyys, avoimuus ja luottamus) omikseen.

Kysymys #5

Perheeni omistaa 60 prosenttia yrityksestämme. Loput ovat ulkopuolisten avainhenkilöiden omistuksessa. Voimmeko tulla jäseneksi?

Yrityksenne voi hyvin hakea Perheyritysten liiton jäseneksi.

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit ovat seuraavat:

  1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä.
  2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.
  3. Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.
  4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa
strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px