Ajankohtaista

PL palkitsee perheyrittäjyyttä käsitteleviä graduja

  • Uutinen
  • 04.05.2017

Oletko tehnyt gradun perheyrittäjyydestä?

Perheyritysten liitto palkitsee joka vuosi ansiokkaan pro gradu –tutkimuksen, joka käsittelee perheyrittäjyyttä. Professori Matti Koirasen nimeä kantavan palkinnon saajia voi ehdottaa tekijä itse tai hänen ohjaajansa.

Pro gradu –palkinnon arvo on 500 €.

Vuonna 2017 jaettavan palkinnon hakuun hyväksytään 1.7.2016 – 30.6.2017 valmistuneet tutkimukset.

Aikataulu

Pro gradu- tutkimus on toimitettava sähköisesti 31.8. mennessä osoitteeseen krista.elo-parssinen@perheyritys.fi. Palkinto jaetaan PL:n syyskokouksessa 2.11. Helsingissä.

 Matti Koiranen -pro gradu -palkinnon tavoitteena on rohkaista yliopisto-opiskelijoita perheyrittäjyyteen liittyvien opinnäytteiden tekemiseen.

Korkeatasoinen perheyrittäjyystutkimus on teoreettisesti vahvaa ja sen johtopäätöksillä on selkeä käytännöllinen arvo. Palkinnon saajaksi esitettyjen tutkielmien arvioinnissa painotetaan johtopäätösten arvoa perheyritysten toiminnan kehittämisessä ja/tai yhteiskunnallisen aseman parantamisessa.

Lisäksi arviointikriteereinä ovat:

  1. Tutkija on tunnistanut ja tuonut selkeästi esiin epäsuhdan tietämystarpeiden ja nykytiedon kesken.
  2. Tutkija on määritellyt työlle selkeät tavoitteet, jotka liittyvät tunnistetun tietämysaukon täyttämiseen.
  3. Työn aineistot ja analyysit luovat perustan luotettaville ja uskottaville johtopäätöksille.
  4. Työn viitekehys on tarkoituksenmukainen ja sitä on myös käytetty tarkoituksenmukaisesti.
  5. Tutkimus tuottaa tieteellisesti uutta tietoa.
  6. Tutkimuksen tuottama tieto on käytännöllisesti hyödyllistä.
  7. Raportti on johdonmukainen ja hyvin kirjoitettu.

 

 

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px