Next ja Next Level

Next  |  Next Level

PL-jasen-jana

JATKAJATOIMINTA

Yksi keskeinen päämäärä PL:n toiminnassa on perheyritysten jatkajapolven innostaminen ja valmentaminen. Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen edellytyksenä ovat kyvykkäät jatkajat, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta perheyrityksen toiminnan kehittämisestä operatiivisissa tehtävissä tai hallituksen jäseninä. Näiden uusien vastuunkantajien lisäksi perheyritysten jatkajapolveen kuuluu iso joukko nuoria aikuisia, jotka haluavat toimia ja kehittyä vastuullisiksi ja pitkäjänteisiksi omistajiksi.

PL:n jatkajatoiminnassa uuden sukupolven omistajia tuetaan siinä roolissa, jonka nämä omassa perheyrityksessään päättävät ottaa. Toimintaan osallistuu operatiivista vastuuta ottavia jatkajia, perheyrityksen ulkopuolella työskenteleviä nykyisiä tai tulevia perheyritysten omistajia sekä vielä opiskelevia nuoren polven edustajia.

PL tarjoaa perheyritysten jatkajapolvelle monenlaista toimintaa – niin vielä omaa rooliaan pohtiville kuin johtotehtävissä toimiville. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea näiden kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi.

Perheyritysten liiton toimintamuodot jatkajapolvelle jakautuvat kahteen pääluokkaan:

Next

Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Next-toiminta tarjoaa jatkajille ainutlaatuisen foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Next-toiminta on tarkoitettu omaa rooliaan vielä pohtiville ja työuran ensi vuosia kokeville jatkajapolven jäsenille. PL tarjoaa vertaistarinoita, oppimista ja kokemusten vaihtoa sisältäviä tapahtumia, joissa jatkajat pääsevät oppimaan toistensa kokemuksista ja verkostoitumaan. Työryhmän puheenjohtajana toimii Aleksi Arpiainen (Tampereen Tiivisteollisuus Oy).

Esimerkkejä next-toiminnasta:

  • Päätapahtuma Talviakatemia tammikuun lopussa
  • Yritysvierailuja
  • Aluetapahtumien yhteydessä Next verkostoitumisillallisia

Lisätiedot: Jenni Hukkanen

Next Level

PL:n Next Level -toiminta on tarkoitettu erityisesti niille PL:n jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen. Ryhmän teemoja ovat mm. keskinäinen verkostoituminen, liiketoiminnan kehittäminen, henkinen kasvu, muutosten johtaminen sekä kokemusten jakaminen.

Esimerkkejä Next Level toiminnasta:

  • Next Level Trends -tapahtuma  marraskuussa
  • Round Table -keskustelut
  • Yritysvierailuja
  • New Leader Circle -vertaisryhmätoiminta operatiivisessa vastuussa toimiville jatkajille

Kohderyhmän viitteellinen ikähaarukka on 35-55 -vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Suominen (Raute Oyj).

Lisätiedot: Mikko Pellinen

strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px