Medialle

Mikä on perheyritys?

Perheyrityksessä perhe, liiketoiminta ja omistaminen ovat kytköksissä toisiinsa.

Perheyritys määritellään seuraavasti:

 1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä.
 2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.
 3. Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.
 4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa

 

Perheyritykset ovat Suomen talouden selkäranka ja moottori.

 • 20 % TOP 500 yrityksistä on perheyrityksiä.
 • Kaikista yrityksistä 80 % on perheyrityksiä.
 • Suomen suurimmat perheyritykset liikevaihdolla mitaten ovat Kone Oyj, ST1 Group, Cargotec Oyj, Lemminkäinen Oyj, Wihuri International Oy, Onvest Oy, Karl Fazer Oy Ab, Ahlström Capital Oy ja Veho Oy Ab.
 • Perheyritykset työllistävät 42 % yrityssektorin työntekijöistä.
 • Perheyritykset tuovat 35 % yrityssektorin jalostusarvosta.
 • Perheyritykset työllistävät suhteessa liikevaihtoonsa selvästi enemmän ja ovat silti sijoitetun pääoman tuotolla vertaillen kannattavampia kuin muulla tavoin omistetut yritykset.
 • Perustajasukupolven keskisuuret ja suuret perheyritykset osoittautuivat Suomessa vuosina 2000-2005 kannattavammiksi kuin sekä muulla tavoin omistetut yritykset että sukupolvenvaihdoksen tehneet perheyritykset.
 • OMX Helsinkiin on listattuna 33 perheyritystä, mikä on 25 % kaikista listatuista yrityksistä. (Kalevi Tourunen 2009).

Perheyritysten haasteena ovat sukupolvenvaihdokset.

Sukupolvenvaihdos on pysyvä osa perheyrityksen arkea ja toimintatapaa.

Perheyritysten sukupolvenvaihdoksia kannattaa edistää, koska liiketoiminnan siirto säilyttää keskimäärin 5 työpaikkaa. Vastaavasti uusi yritys luo keskimäärin 2 työpaikkaa. (Euroopan komissio, 2002)

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vain joka kolmas perheyritys siirtyy toiselle sukupolvelle. Suomalaisten tutkimusten mukaan yritystoiminnan jatkuvuuden vaihtoehtona on noin 25-42 % yrityksissä sukupolvenvaihdos, 26-30 % myynti ulkopuoliselle tai 7-30 % lopettaminen. (Heinonen, 2003, Varamäki 2007)

Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien ongelmien lisäksi perheyrittäjyyttä hankaloittavat erityisesti verotus ja taloudellinen riski. (Perheyritysbarometrit 2005-08)

Sukupolvenvaihdoksen suurimmat haasteet ovat verotus, rahoitus ja jatkajan valitseminen. (Perheyritysbarometri 2005-08, Varamäki 2007)

Jatkaja perheen piiristä on parempi tapauksissa, joissa hiljaisella tiedolla, pitkäaikaisilla sidosryhmäsuhteilla, organisaation sisäisellä ymmärryksellä ja ”learning by doing”-toimintatavoilla on merkitystä yrityksen kilpailukykyyn (Royer et al. 2008)

Perheyritykset ovat talouden selkäranka ja niillä on johtava asema työllistäjänä kaikkialla maailmassa.

Euroopassa perheyritysten osuus kaikista yrityksistä vaihtelee 60-93 %:iin. Yhdysvalloissa perheyritysten osuus on noin 95 % ja Keski- ja Etelä-Amerikassa 65 %. Aasian maista on vähän tutkittua tietoa. Japanista löytyy kuitenkin yksi maailman vanhimmista perheyrityksistä – Houshi, joka on perustettu 500-luvulla.

Perheyritysten osuus bruttokansantuotteesta on Yhdysvalloissa ja Suomessa huomattavasti pienempi suhteessa perheyritysten määrään kuin muissa maissa. Kuitenkin Yhdysvaltain 500 suurimmasta yrityksestä 35 % on perheyrityksiä. Suomessa luku on 20 %.

Saksassa ja Ranskassa on paljon suuria tunnettuja perheyrityksiä, kuten Channel, Hermés, Danone, Michelin, Peugeot, L’oréal, Henkel ja BMW. Ranskaa ja Alankomaita lukuunottamatta perheyritykset ovat työvoimaintensiivisempiä kuin muut yritykset. Osuus työllisistä vaihtelee 50-80 %:iin.

Perheyritysten liiton noin 430 jäsenyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on 33,6 miljardia euroa ja ne työllistävät 165 000 henkilöä.

 

Lisätietoa Mikko Pellinen, +358 40 548 7232 tai mikko.pellinen@perheyritys.fi

Haku

UKK – potentiaalit

Kysymys #1

Onko liitolla kansainvälistä toimintaa?

Perheyritysten liitto ei ole pohdinnoissaan eristyksissä, vaan osa maailmanlaajuista ja eurooppalaista perheyritysten verkostoa.

Perheyritysten liitto tarjoaa jäsenyrityksilleen kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Suomalaiset perheyritykset ovat mukana sekä eurooppalaisen että globaalin perheyritysverkoston toiminnassa. Lue lisää

Kysymys #2

Miten pääsen parhaiten tutustumaan liiton muihin jäseniin?

Perheyritysten liitto tarjoaa runsaasti erilaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistapahtumia sekä valmennuksia, joissa on helppo kohdata muita perheyrittäjiä ja vaihtaa kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Lue lisää

Kysymys #3

Miten pääsen perehtymään liiton edunvalvonnan sisältöihin?

Perheyritysten liitto välittää kaikki edunvalvontaan liittyvät linjaukset sähköisessä Kuukausikirjeessä sekä syvemmän analyysin noin viisi kertaa vuodessa (tarvittaessa useammin) ilmestyvässä Toimitusjohtajan talouspoliittisessa katsauksessa. Linjaukset julkaistaan myös liiton verkkosivuilla. Edunvalvontaan pääsee mukaan myös työryhmätyöskentelyssä. Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajana toimii tällä hetkellä liiton varapuheenjohtaja Johanna Jouhki.

Kysymys #4

Pitääkö jäseneksi liittyvän yrityksen olla tietyn ikäinen tai tietyn kokoinen?

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit voi lukea täältä. Perheyritykset ovat erilaisia – niin myös liiton jäsenyritykset. Yrityksen koolla tai iällä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Liitto keskittyy toiminnassaan jatkuvuuteen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen. Näin ollen liiton toiminnasta eniten irti saavat sellaiset yritykset, joissa on suoritettu sukupolvenvaihdos tai joissa suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. Olennaista on myös se, että yritys identifioituu perheryritykseksi ja kokee liiton arvot (jatkuvuus, perhekeskeisyys, avoimuus ja luottamus) omikseen.

Kysymys #5

Perheeni omistaa 60 prosenttia yrityksestämme. Loput ovat ulkopuolisten avainhenkilöiden omistuksessa. Voimmeko tulla jäseneksi?

Yrityksenne voi hyvin hakea Perheyritysten liiton jäseneksi.

Perheyritysten liiton jäsenkriteerit ovat seuraavat:

 1. Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä.
 2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.
 3. Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.
 4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa
strat-kump
fennia_100x200px
elo_logo
op_100x200px
pwc_100x200px
yhttyo-kump
capman_100x200px
sek_100x200px